Voorwaarden & voorwaarden

We hopen dat u veel van de aangeboden diensten gebruikt en dat u ermee instemt om te voldoen aan en gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden & Gebruiksvoorwaarden. Verwijzingen naar “aanbieders van aanbiedingen” betekent de eigenaar/aanbieder van de hotels, restaurants, producten, diensten en goederen op deze website en de term ‘ u ‘ verwijst naar de gebruiker of de kijker van de website.

Producten en diensten
De inhoud van deze website en onze voorwaarden & voorwaarden zijn voor uw algemene informatie en gebruik en is op eigen risico. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die beschikbaar is via deze website aan uw specifieke vereisten voldoen. Door aanbiedingen en andere diensten via Alpine marketing te boeken, aanvaardt u dat u een contract aangaat met de aanbieder van de aanbieding op de standaardvoorwaarden. U erkent dat Alpine marketing de aangeboden producten, diensten of accommodatie niet heeft gecontroleerd en wij doen geen uitspraken over de geschiktheid van de producten, diensten of accommodatie die via de website te koop worden aangeboden. Het opnemen van evenementen en aanbiedingen door Alpine marketing vormt geen uitdrukkelijke of impliciete goedkeuring of aanbeveling door Alpine marketing van dergelijke producten, diensten of accommodatie. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden met betrekking tot de producten, diensten of accommodatie vervat in de aanbiedingen op de Alpine marketing website. Deze website bevat links naar andere websites. Alpine marketing heeft geen controle over de inhoud van deze sites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor hen of enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. Alpine marketing is niet verantwoordelijk voor en is niet aansprakelijk voor de verkeerde voorstellingen, inbreuken op het contract, schendingen van de wettelijke plicht of nalatigheid van een van de aanbieders van aanbiedingen en andere leveranciers van diensten die hun producten en diensten verkopen via onze Website. Als u persoonlijk letsel, ziekte of overlijden lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van een accommodatieverschaffer of andere leverancier van diensten (of hun werknemers of agenten) of als u een klacht heeft over de geleverde diensten, zal uw enige recht van verhaal tegen de onafhankelijke derde die deze dienst heeft verleend en Alpine marketing is helemaal niet aansprakelijk (hetzij contractueel, onrechtmatige daad of anderszins).

Verkoop van ski-eigendom
Alpine marketing doet alle redelijke inspanningen om de juistheid en betrouwbaarheid van de informatie in alle brochures en de website van het bedrijf te waarborgen, maar is afhankelijk van informatie die door derden wordt verstrekt. Alpine marketing, haar werknemers en agenten zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies, echter voortvloeiend uit het gebruik van, of het vertrouwen op deze informatie. Werknemers van Alpine marketing en andere vertegenwoordigers zijn niet bevoegd om verklaringen of garanties te geven of te verlenen met betrekking tot een eigendom. Alle gebieden, metingen en afstanden zijn bij benadering. De tekst, Foto’s, illustraties en plannen zijn alleen voor begeleiding en zijn niet noodzakelijkerwijs alomvattend. Er mag niet van worden uitgegaan dat de accommodatie over alle noodzakelijke planning, bouwvoorschriften of andere toestemmingen beschikt of dat Alpine marketing alle diensten, apparatuur of faciliteiten heeft getest. Kopers moeten zich door inspectie of anderszins tevreden stellen. De verkoopgegevens en de bedrijfswebsite vormen geen onderdeel van een aanbod of contract en mogen niet worden ingeroepen als verklaringen of feitelijke verklaringen. De door de notaris voorbereide verkoopakte zal alle voorwaarden van de verkoop bevatten en geen enkele garantie of vertegenwoordiging door een andere persoon die niet specifiek in de verkoopakte is opgenomen, is juridisch afdwingbaar. De vermelde prijzen kunnen het geschatte equivalent zijn in £ Sterling of andere valuta’s in aanvulling op de lokale valuta, maar alle contracten vinden plaats in de lokale valuta en zijn onderhevig aan kadaster en notariskosten zoals van toepassing.

Persoonsgegevens
Door zich te registreren bij Alpine marketing gaat u akkoord met onze voorwaarden & voorwaarden en verstrekt u ons bepaalde persoonlijke informatie, waaronder uw e-mailadres, zodat we met u kunnen communiceren om u op de hoogte te houden van de nieuwste ski-eigenschappen die we promoten en andere ski gerelateerde coole lifestyle en nieuwsitems. Als u deze informatie niet wenst te ontvangen, u zich afmelden door uw profielpagina te bezoeken en uw marketingvoorkeuren te bewerken.

Diverse
Alle afbeeldingen en handelsmerken op deze website die niet het eigendom zijn van of in licentie gegeven zijn aan Alpine marketing, worden op de website vermeld. Uw gebruik van deze website en elk geschil dat voortvloeit uit dergelijk gebruik is onderworpen aan de wetten van Engeland en de jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

Disclaimer: Hoewel wij elke poging doen om de juistheid en betrouwbaarheid van de door ons verstrekte informatie te waarborgen, zijn wij geen belastingadviseurs of advocaten. We zijn afhankelijk van informatie die door derden wordt verstrekt en daarom zijn het bedrijf, zijn werknemers en agenten niet verantwoordelijk voor enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op deze informatie. Juridisch advies of fiscaal advies moet worden ontvangen door een professionele advocaat of belastingadviseur en we zijn blij om u in contact te brengen met bedrijven als u meer informatie wenst. Deze gegevens en de bedrijfswebsite vormen geen onderdeel van een aanbod of contract en mogen niet worden ingeroepen als verklaringen of feitelijke verklaringen. Maatschappelijke zetel: Bentinck House, 12 Bulstrode Street, London W1U 2JF, geregistreerd in Engeland. No. 06423236.

Blijf op de hoogte van nieuwe woningen in de Alpen.

U ontvangt de laatste updates van de woning zoals wij die ontvangen, meestal ongeveer een keer per twee weken, en u kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven. Zie ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we uw informatie beschermen.